Wat is astrologie?

Astrologie betekent letterlijk 'de leer van de sterren'. 
Astrologie legt verbanden tussen de mens en de kosmos, de sterren. Dat deden we al ver voor onze jaartelling. Je kunt gerust zeggen dat astrologie een ervaringswetenschap is met járen ervaring!
In de astrologie werken we met planeten en en symbolen waaraan we betekenis toekennen. Die symbolen en planeten brengen we op een specifiek moment in kaart: een horoscoop.  Letterlijk betekent het woord horoscoop 'het uur (hora) zien (scoop)'. 
Voor een astroloog is dit een kaart van de psyche met al haar talenten en uitdagingen, een blauwdruk van het potentieel. 

 

Al vanaf het moment dat ik als jong kind een boekje over astrologie in mijn vaders boekenkast vond, was ik gefascineerd door de astrologie. Ik las erover wat ik maar te pakken kon krijgen, volgde de ene cursus na de andere en deed de vijf-jarige beroepsopleiding tot praktiserend astroloog.